Rozpoczynamy nasz nowy projekt!

Rozpoczynamy nasz nowy projekt!

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku rozpoczęliśmy transgraniczny projekt ukierunkowany na rozwój turystyki edukacyjnej w oparciu o przyrodniczo cenne obszarach w Polsce i Białorusi.

Będziemy Wam pokazywać nasze działania, które mają na celu nawiązanie trwałej współpracy i wymianę doświadczeń między przedstawicielami rezerwatów przyrody na Białorusi i w Polsce w celu wzmocnienia potencjału wszystkich beneficjentów transgranicznej turystyki edukacyjnej. Przez cały okres trwania projektu odbywać się będą m.in. wycieczki edukacyjne, powstanie przewodnik, nagrane zostaną filmy promocyjne.

Bądźcie z nami!

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030