Filtry:

Punkt z przewodnika - ornitologia Ploski – oknówki i bociany

52°54'05.8"N 23°13'56.3"E

Pod mostem oknówka, nad mostem bociany. Jedno i drugie łatwe do zaobserwowania.

Punkt z przewodnika - geologia Ploski – przełomy i krawędzie

52°54'02.9"N 23°14'02.1"E

"Wędrujący most" nad przełomem, pomiędzy dwoma krawędziami. To tutaj dolina jest wyraźnie węższa.

Punkt z przewodnika - ornitologia Kaniuki – gęsi, myszołowy i jastrzębie

52°53'38.0"N 23°18'22.1"E

Wczesną wiosną odbywają się tutaj darmowe spektakle w wykonaniu dzikich gęsi. Jastrząb odstrasza kury, a myszołów spokojnie poluje na myszy.

Punkt z przewodnika - ornitologia Koźliki – czajki

52°53'23.8"N 23°20'01.6"E

Czajki - śmieszny czubek i elektroniczny głos. Tutaj i w wielu innych miejscach miej przy sobie lornetkę, a wypatrzysz wiele osobników.

Punkt z przewodnika - botanika Koźliki – starorzecza

52°53'31.4"N 23°19'20.4"E

Od wielkich meandrów po niewielkie jeziorka. W całej dolinie gęsto i często możesz natrafić na starorzecza. Między innymi tu, w Koźlikach. Spójrz na nie okiem botanika, ale i geologa.

Punkt z przewodnika - ornitologia Ciełuszki

52°53'59.8"N 23°22'07.0"E

Przed Tobą pełen zestaw kaczek - różeńce, płaskonosy, świstuny, cyranki, cyraneczki, czernice, gągoły. No i krzyżówki.

Punkt z przewodnika - geologia Puchły

52°54'27.2"N 23°23'46.4"E

Paleomeander – stary olbrzym wśród meandrów. Ponownie, to co najbardziej zrobi wrażenie, można zobaczyć z lotu ptaka, ale świadomość, że stoi się w takim miejscu...

Punkt z przewodnika - botanika Roślinność w nadnarwiańskich wsiach

wszystkie wsie w dolinie

Pamiętajmy o ogrodach. Warzywnych, ziołowych, kwiatowych i sadach. Szczególnie zwróć uwagę na kwiatowe rabaty o charakterystycznym układzie geometrycznym, najczęściej w postaci rombów lub trójkątów.

Punkt z przewodnika - ornitologia Rudnia

52°55'06.8"N 23°26'08.9"E

Doliny dwóch rzek - Narwi i Rudni, stanowią dom dla wielu gatunków ptaków. Niektóre z nich znalazły tu swoje miejsce dzięki działaniom Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Punkt z przewodnika - geologia Ujście Małynki

52°55'00.8"N 23°27'31.7"E

Tuż obok ujścia Małynki do Narwi można zaobserwować ślady Pranarwi w postaci odsypów. Zdecydowanie najlepiej widoczne z lotu ptaka.

Punkt z przewodnika - botanika Zachodnie obrzeża wsi Narew – łąki

52°54'41.9"N 23°28'54.8"E

Przepięknie wielokolorowe, bogatogatunkowe, niepowtarzalne. O każdej porze roku tworzą niepowtarzalną mozaikę barwną. Jeżeli masz taką możliwość spójrz na nie z lotu ptaka.

Punkt z przewodnika - ornitologia Zachodnie obrzeża wsi Narew – dubelty

52°54'42.2"N 23°29'24.0"E

Jeden z najrzadszych ptaków lęgowych w Polsce. Ich tokowisk lepiej posłuchać, niż oglądać. Możesz skorzystać z zakamuflowanej, przeznaczonej do tego platformy.

Punkt z przewodnika - botanika Ujście Krzywczanki

52°54'52.9"N 23°32'38.6"E

Na wschód od miasta Narew, nieopodal ujścia Krzywczanki szukaj wysp różnorodności biologicznej. Nazywane są wyspami mineralnymi, grądzikami, grądami i hrudami.

Punkt z przewodnika - geologia Góra Kuraszewo

52°55'07.0"N 23°33'24.9"E

Ostaniec erozyjny – świadek ostatniego zlodowacenia w dolinie. Góra Kuraszewo, tworzy malowniczą wyspę. A od strony północnej zobaczysz robiącą wrażenie, kilkumetrową skarpę.

Punkt z przewodnika - ornitologia Cimochy – lelki i kszyki

52°55'31.6"N 23°35'03.5"E

Te pierwsze wolą ubogie siedliska, drugie wilgotne łąki kośne. Oba miejsca są tuż obok siebie.

Punkt z przewodnika - geologia Cimochy – wydma paraboliczna

52°55'09.3"N 23°35'11.6"E

Wydmy nie tylko na Saharze. Przejdź się po jej grzbiecie i zobacz jak wysoka jest, biorąc pod uwagę, że znajdujesz się na Podlasiu.

Punkt z przewodnika - ornitologia Puszcza Ladzka – sóweczki i jarząbki

52°55'12.4"N 23°38'27.8"E

Wypatruj sóweczki – najmniejszej sowy występującej w Polsce i jarząbka – małej kurki leśnej, perfekcyjnie wtapiającej się w tło

Punkt z przewodnika - botanika Puszcza Ladzka

52°54'56.3"N 23°35'34.4"E

Bory, łęgi, grądy czyli lasy Puszczy Ladzkiej. W różnych jej zakątkach odnajdziesz inne jej oblicza.

Punkt z przewodnika - geologia Rybaki – wydmy nieutrwalone

52°55'53.7"N 23°36'21.3"E

Podlaska wydma. Niszczona przez człowieka i podmywana przez rzekę,

Punkt z przewodnika - ornitologia Rybaki – brzegówki, gąsiorki i zimorodki

52°55'54.7"N 23°36'20.2"E

Zaobserwujesz to przepiękne, mniej i bardziej pospolite ptaki. Niebieskie, skrzące się zimorodki, popularne gąsiorki i mieszkające w skarpie brzegówki.

Punkt z przewodnika - botanika Rybaki – roślinność na wydmach

52°55'51.7"N 23°36'27.2"E

Na początku były porosty. Znajdujesz się w miejscu, które wciąż jest kształtowane przez wiatr. Przetrwają tu najsilniejsi.

Punkt z przewodnika - geologia Skit

52°56'00.7"N 23°37'03.8"E

Grądziki, niewielkie wyniesienia w dolinie już w paleolicie wykorzystywane były do zakładania koczowisk. W tym miejscu zobaczycz współczesne przekształcenia antropologiczne.

Punkt z przewodnika - ornitologia Odrynki – dymówki

52°56'20.6"N 23°36'24.7"E

Najdłuższe sterówki wśród jaskółek. Pozwalajmy im budować gniazda w naszych budynkach, często nie mają innego miejsca.

Punkt z przewodnika - ornitologia Odrynki – dudki

52°56'24.1"N 23°36'42.2"E

Dudki – piękne i pachnące. Jeżeli będziesz miał szczęście zaobserwujesz je już na wzgórzu, tuż przy drodze we wsi Odrynki. Ich gniazda można znaleźć nisko nad ziemią. Albo poczuć.

Punkt z przewodnika - geologia Bindziuha

52°55'48.5"N 23°38'29.8"E

Krawędź wysoczyzny morenowej. Doskonały punkt widokowy na pobliską wieś Bindziuhę i krawędź wysoczyzny morenowej. Miejsce, w którym można zaobserwować wyraźne granice między mezoregionami (jednostkami podziału fizycznogeograficznego przestrzeni, obejmującymi większy teren o zbliżonych cechach środowiskowo-krajobrazowych).

Punkt z przewodnika - geologia Ujście Narewki

52°55'53.1"N 23°39'05.9"E

Baza erozyjna i uregulowane koryto. Pokonaj dwa mostki, pierwszy na starorzeczu, drugi na Narwi i idź wzdłuż drogą wzdłuż rzeki. Dotrzesz do ujścia Narewki.

Legenda:
Punkt z przewodnika - botanika Punkt z przewodnika - botanika
Punkt z przewodnika - geologia Punkt z przewodnika - geologia
Punkt z przewodnika - ornitologia Punkt z przewodnika - ornitologia

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030