Ploski – oknówki i bociany

Ploski – oknówki i bociany

Pod mostem otoczy nas wesołe stado jaskółek oknówek. Mają tu swoją stałą kolonię. Te niepozorne z wyglądu ptaszki mają bardzo bojową naturę, żyją w gromadach i gromadnie odpędzają intruzów. Taka ich natura, w stadzie czują się silne i gotowe przepędzić ptaka dużo większego od siebie. Są bardzo sprawnymi lotnikami, ale nic w tym dziwnego – całe dnie spędzają na lataniu i łapaniu drobnych owadów.

Nieco wyżej, bo z zabytkowego mostu na Narwi, możemy dosłownie zajrzeć do gniazda bocianów białych. To niezwykła perspektywa, ponieważ najczęściej gniazdo takie widzimy od dołu. Stoi tu – niczym gwóźdź wbity w środek doliny rzeki – stary słup telefoniczny z gniazdem. Z bocianami jest niestety coraz gorzej. Coraz mniej wychowują młodych, coraz trudniej im zdobywać pokarm, a co gorsza coraz częściej ludzie nie chcą mieć na podwórku bocianiego gniazda. Kiedyś było nie do pomyślenia!

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030