Rybaki – roślinność na wydmach

Rybaki – roślinność na wydmach

Koło wsi Rybaki, ale i w innych miejscach doliny Narwi, znajdują się wydmy wciąż rozwiewane i kształtowane przez wiatr. Takie niestabilne, skrajnie suche i mało zasobne miejsca to siedliska niezwykle trudne dla roślin, dostępne tylko dla gatunków wyspecjalizowanych w radzeniu sobie ze stresem i nieustannymi zaburzeniami.

Zaobserwujesz tu między innymi chrobotki: leśnego i reniferowego, czerwce, kocanki i macierzanki piaskowe.

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030