Kaniuki – gęsi, myszołowy i jastrzębie

Kaniuki – gęsi, myszołowy i jastrzębie

Niemal co roku w marcu, właśnie tu, dzikie gęsi fundują nam niezapomniane, niezwykłe widowisko. Żadna, nawet największa sala operowa, nie jest w stanie wystawić tak monumentalnego spektaklu jaki wystawia tu teatr natury w wykonaniu tysięcy gęsi migrujących doliną Narwi. Jeśli ktoś nie widział tego na żywo, na własne oczy i uszy – musi tu przyjechać! Niestety widowiska nie są wystawiane w latach suchych, gdy brak jest wiosennych rozlewisk. Co ostatnimi laty zdarza się coraz częściej. A szkoda tym większa, bo jak wykazały badania pola i łąki odwiedzane przez wielotysięczne stada gęsi rodzą większe plony, bo ptaki te nie tylko jedzą ale też przynoszą bogaty w składniki nawóz.

Skarpa przy dolinie rzeki to również idealne miejsce do obserwacji ptaków drapieżnych, tym bardziej, że dwa z nich są dość pospolite. Zostają też z nami przez cały rok. Nie umieć odróżnić jastrzębia od myszołowa to być prawie głupszym od kury. One wiedzą, że sunąca na tle nieba sylwetka z długim ogonem i krótkimi skrzydłami zwiastuje niebezpieczeństwo – więc wieją co sił w nogach, aby uratować życie przed szponami jastrzębia. Reagują spokojnie, gdy na niebie pojawi się sylwetka ptaka o długich skrzydłach i krótkim ogonie – to niegroźny, szukający myszy myszołów. Obserwacje terenowe zachowania kur zostały potwierdzone metodami naukowymi przez eksperymenty z makietami obu gatunków drapieżników przelatującymi nad stadem kur.

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030