Zachodnie obrzeża wsi Narew – dubelty

Zachodnie obrzeża wsi Narew – dubelty

Samochód najlepiej zostawić przy cmentarzu prawosławnym w miejscowości Narew i udać się drogą, która prowadzi w stronę rzeki Narew. Najpierw idziemy w kierunku zachodnim, aby na pierwszym rozwidleniu skręcić na północ. Po chwili droga zanurzy się w lesie i dalej doprowadzi nas do miejsca, gdzie PTOP (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) ustawiło tablicę informacyjną.
Wychodząc z lasu na otwartą przestrzeń doliny zauważymy platformę obserwacyjną częściowo osłoniętą krzakami. Najlepiej przyjść tu wczesnym wieczorem i pozostać do zmroku. Nie plątać się po łąkach tylko dojść do platformy, a potem wrócić najkrótszą drogą.
Dubelty to jedne z najrzadszych ptaków lęgowych w Polsce, objęte ochroną, wspierane programami rolnośrodowiskowymi oraz działaniami czynnej ochrony. Ochrony czynnej, bez której nie przetrwają w przekształconym intensywną gospodarką środowisku. Te tajemnicze ptaki podmokłych łąk czują się tu w okolicy miejscowości Narew dobrze. To za sprawą ekstensywnego rolnictwa (tak charakterystycznego dla Podlasia) dubelty znajdują żer, dogodne lęgowiska oraz zaciszne łąki gdzie odbywają toki. PTOP od kilkunastu lat zajmuje się tu ochroną i przywracaniem siedlisk ptaków. Stowarzyszenie zbudowało tu specjalną platformę, tak aby miłośnicy dubeltów mogli obserwować toki w sposób bezpieczny dla tych płochliwych ptaków. Nie trzeba podchodzić zbyt blisko, szamotanina odbywająca się w gęstych turzycach nie jest tak widowiskowa. Ale te odgłosy! Niosą się z bagien, wywołują gęsią skórkę, i nie są podobne do niczego innego.

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030