Puszcza Ladzka

Puszcza Ladzka

W okolicach wsi Cimochy i Rybaki po dolinę Narwi sięga szeroki pas Puszczy Ladzkiej, która na południu i wschodzie łączy się z Puszczą Białowieską. Część Puszczy przylegająca do doliny Narwi jest bardzo zróżnicowana i na niewielkiej przestrzeni można tu spotkać wiele typów lasów.

Wzdłuż krawędzi doliny rozciąga się strefa wydm porośniętych przez widne, sosnowe bory świeże. Zagłębienia między wydmami zajmują bory bagienne. Dalej na południe rozciąga się łęgowa dolina strumienia zasilającego Krzywczankę. Za nią, w wyższych położeniach, pojawiają się typowe dla Puszczy grądy. Zróżnicowanie lasów Puszczy Ladzkiej można poznać wędrując wzdłuż linii dawnej kolejki wąskotorowej przecinającej drogę pomiędzy wsiami Rybaki i Porosłe, od oddziału 742B na południe, do oddziału 748A.

Bory to lasy z dominacją drzew iglastych. Występują na zdecydowanie mniej zasobnych siedliskach niż lasy liściaste, na przepuszczalnym, piaszczystym lub piaszczysto- i żwirowo-gliniastym podłożu, na glebach bielicowych i rdzawych, a także na torfowiskach. Dzięki dominacji sosny i świerka ekosystemy borowe wyróżnia wiele swoistych cech: gruba warstwa ściółki, kwaśne podłoże,
procesy bielicowe w glebach mineralnych, wolny obieg materii, duży udział krzewinek z rodziny wrzosowatych oraz widłaków i paproci w runie, a także dobrze rozwinięta warstwa mszysta.

Łęgi to lasy siedlisk obficie nawadnianych przez wody ruchome: rzeczne, okresowo występujące z koryt i zalewające dna dolin w czasie wiosennych i jesiennych wezbrań, spływające po opadach i roztopach i nawadniające obficie podnóża stoków przy krawę-dziach dolin lub źródliskowe. Nad samą Narwią w górnym odcinku rzeki lasy łęgowe współcześnie niemal nie występują. Gdzieniegdzie tylko zachowały się niewielkie pozostałości łęgów wierzbowych.

Grądy to cieniste lasy liściaste z dominacją graba. W północno-wschodniej Polsce reprezentują subkontynentalny zespół Tilio-Carpinetum. Zajmują one siedliska świeże lub miejscami i okresowo umiarkowanie uwilgotnione.

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030