Ujście Małynki

Ujście Małynki

Poza samym ujściem Małynki do Narwi, możemy zaobserwować dobrze zachowane ślady działalności Pranarwi sprzed kilku tysięcy lat. Są to tak zwane odsypy powstałe w wyniku procesów sedymentacyjnych meandrującej rzeki. Wśród traw i szuwarów odkryjemy, cyklicznie po sobie następujące, rogalopodobne, lekko wyniesione formy, przedzielone obniżeniami. Pewne zjawiska najlepiej obserwować z lotu ptaka. W tym przypadku zdecydowanie przydałby się chociażby dron.
W okresie suchym możemy spróbować dojść do samego ujścia Małynki i dalej poruszać się z biegiem Narwi aż dojdziemy do niewielkiego zbiornika wodnego w kształcie starorzecza wykorzystywanego przez pasące się tutaj stada czerwonych krów i koników polskich.

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030