Odrynki – dymówki

Odrynki – dymówki

Jeśli nie uda się nam usłyszeć dudka, to na pewno usłyszymy jaskółki dymówki. Jeśli trudność sprawi odróżnienie ich głosu od innych jaskółek to wystarczy, że zwrócimy naszą uwagę na ogony ścigających się nad głowami ptaszyn. Są bardzo szybkie, ale z łatwością dostrzeżemy, czy skrajne sterówki (pióra w ogonie) są nieproporcjonalnie długie. Te najdłuższe należą do dymówek, oknówki mają krótsze. Są jeszcze w naszym kraju jaskółki brzegówki, ale je poznamy właśnie po tym, że żyją… dosłownie w stromych brzegach rzek oraz skarpach żwirowni.
Opis brzegówek znajduje się w punkcie 4. Rybaki, natomiast opis oknówek w punkcie 16. Ploski.

Głos dymówki

W opinii Głównego Lekarza Weterynarii jaskółki mogą przebywać w budynkach! To bardzo ważna informacja ponieważ dymówki wręcz pchają się w sąsiedztwo ludzi. Zakładają gniazda wewnątrz budynków gospodarskich, jednakże bez naszej pomocy i gościnności trudno im jest znaleźć dogodne miejsca lęgowe. W dolinie Narwi brak jest szczelin skalnych, nie ma też bunkrów, we wnętrzu których lubią zawieszać swoje gliniane gniazdka.

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030