Rudnia

Rudnia

Podana propozycja to właściwie dłuższa trasa, a nie jeden punkt i chodzi zarówno o dolinę Narwi jak i Rudni. W trakcie czterokilometrowego spaceru z Trześcianki do Puchłów (najlepiej odbyć wiosną!) będziecie mogli zaobserwować krwawodzioby, rycyki, pliszki cytrynowe. I wiele, wiele więcej gatunków, których nie sposób tutaj opisać. Przekonajcie się sami w terenie, jak dużo ptaków znalazło tu dogodne warunki życia.

 

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030