Puchły

Puchły

Do obiektu dojdziemy leśną drogą, na którą wchodzimy na wysokości cmentarza w Puchłach. Kierujemy się na południe w kierunku doliny Narwi. Po przejściu niecałych 150 m przez sosnowe nasadzenia trafiamy na wyraźną krawędź obniżenia, które łukiem zmierza w kierunku doliny, zresztą nasza droga dopasowuje się do tego kształtu. W obniżeniu mamy zupełnie inne zbiorowiska leśne w porównaniu do tych które, mijamy po swojej prawej stronie.
Obniżenie to jest olbrzymim meandrem rzecznym utworzonym przez Pranarew około 5 tys. lat temu. Jego wielkości nie jesteśmy w stanie ocenić z poziomu wędrowca. Kiedy przyjrzymy się mapie lub zdjęciu lotniczemu zauważymy, że ówczesna rzeka miała co najmniej 100 m szerokości, a promień meandra wynosił około 500 m. Z czasem koryto rzeki przeniosło się bardziej na południe, a olbrzymie obniżenie wypełniło się torfami. Obecnie ukształtował się w tym miejscu bagienny las typu olsu.

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030