Rybaki – wydmy nieutrwalone

Rybaki – wydmy nieutrwalone

Wydma na której się znajdujemy jest rzadkim przykładem w naszym klimacie tak zwanej wydmy nieutrwalonej, to jest takiej, gdzie ciągle zachodzi proces jej przewiewania. Wynika to głównie z faktu ciągłego niszczenia pokrywy roślinnej przez człowieka. W tym przypadku przyczynia się do tego intensywne użytkowanie turystyczno-rekreacyjne. Dodatkowo wydma jest ciągle podmywana przez wody Narwi, co spowodowało utworzenie się naturalnej skarpy, która ukazuje wewnętrzną budowę wydmy, jak i jej podstawy, czyli tarasu nadzalewowego doliny.

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030