Festiwal Dzikiej Przyrody

Festiwal Dzikiej Przyrody

erdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym Festiwalu Dzikiej Przyrody. Wydarzenie będzie swego rodzaju wirtualną wycieczką po miejscach przyrodniczo cennych. Udamy się w Dolinę Górnej Narwi w Polsce, a także do Rezerwatu Biologicznego „Dniepro – Sożski” i Poleskiego Rezerwatu Radiacyjno-Ekologicznego położonych na Białorusi.

Nasze Stowarzyszenie pragnie pokazać efekty ostatnich, wielomiesięcznych działań, m.in. niezwykle barwny przewodnik, prowadzący po nieoczywistych zakątkach doliny Narwi, skorelowaną z przewodnikiem stronę internetową czy też efekty prac terenowych artystów. Wśród białoruskich tematów odnajdą Państwo informacje na temat tras turystycznych w wyżej wspomnianych rezerwatach, relacje filmowe i część artystyczną. Szczegóły zawarte są w programie umieszczonym poniżej.

Festiwal Dzikiej Przyrody odbędzie się 25 listopada 2021 r., w godzinach 12:00-16:00
w formie zdalnej, na platformie Microsoft Teams.

Wszystkie osoby, mające chęć uczestniczenia w wydarzeniu, proszone są o uzupełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego, na podstawie którego zostanie przesłany link do spotkania online. Formularz należy uzupełnić do dnia 24.11.2021 r. do godz. 18:00.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/rGa5LJGYhjGZXD35

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030