Przewodnik po Dolinie Górnej Narwi

Przewodnik po Dolinie Górnej Narwi

Najciekawszą opcją poznawania jest podróżowanie, zapowiadamy więc nową publikację. Zakończyły się właśnie prace nad merytoryczną częścią przewodnika edukacyjno-turystycznego o Dolinie Górnej Narwi, który realizujemy w ramach projektu „Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi

Wydmy w Dolinie Narwi. fot. Dan Wołkowycki

To będzie podróż po miejscach nieoczywistych, wcześniej nie wskazywanych bezpośrednio na mapie. To kilkanaście lokalizacji wybranych przez ekspertów ze względu na walory ornitologiczne, botaniczne i geologiczno-geomorfologiczne na odcinku doliny Narwi od Odrynek do Kaniuk. Wiedziałeś o wydmach w tym regionie? Słyszałeś tokujące dubelty? Brodziłeś w starorzeczach wypełnionych masą roślin wodnych, które pokrywają całą taflę wody i z czasem utworzą torfowisko?

Dubelt. fot. G. i T. Kłosowscy

Będziesz mógł dopasować trasę do swoich zainteresowań, możliwości fizycznych i czasowych, poznać wszystkie lub tylko wybrane miejsca. Rozpoczynamy prace ilustracyjne i graficzne.
Więcej informacji wkrótce.

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030