Aktualności

Koźliki – starorzecza

Koźliki – starorzecza

  Naturalna aktywność rzeki sprawia, że jej meandry (zakola) z czasem oddzielają się od głównego nurtu. Przepływ wód stopniowo w […]

Czytaj więcej
Roślinność w nadnarwiańskich wsiach

Roślinność w nadnarwiańskich wsiach

Druga połowa XX stulecia i wiek XXI do okres intensywnych przeobrażeń krajobrazu wiejskiego. W tym okresie zmieniły się nie tylko […]

Czytaj więcej
Zachodnie obrzeża wsi Narew – łąki

Zachodnie obrzeża wsi Narew – łąki

Łąki to zbiorowiska roślinne zdominowane przez trawy, utrzymujące się dzięki stałemu wykaszaniu. Zaniechanie użytkowania kośnego i pastwiskowego daje początek wtórnej […]

Czytaj więcej
Ujście Krzywczanki

Ujście Krzywczanki

Tu i ówdzie ponad powierzchnię dna doliny Narwi wznoszą się niewielkie wyspy mineralne, nazywane grądzikami (lub grądami, hrudami). Niektóre z […]

Czytaj więcej
Puszcza Ladzka

Puszcza Ladzka

W okolicach wsi Cimochy i Rybaki po dolinę Narwi sięga szeroki pas Puszczy Ladzkiej, która na południu i wschodzie łączy […]

Czytaj więcej
Rybaki – roślinność na wydmach

Rybaki – roślinność na wydmach

Koło wsi Rybaki, ale i w innych miejscach doliny Narwi, znajdują się wydmy wciąż rozwiewane i kształtowane przez wiatr. Takie […]

Czytaj więcej

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030